قبل از مهر ماه فصل بازگشايي مدرسه، معمولا مجموعه هاي آموزشي و مدارس به دنبال خريد تجهيزات مدارس هستند. امروزه مجموعه هاي آموزشي که به تجهيزات و لوازم آموزشي اهميت مي دهند بيشتر مورد توجه دانش آموزان و اوليا قرار مي گيرند. همين موضوع باعث مي شود مدرسه در بين مدارس...